Dagsorden

Dagsorden for mødet i Pårørenderåd Nord i Café Gaia Papaya
Torsdag den 8. december, 2016 – kl. 18.30

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 14. september, 2016

 2. Konstituering af Rådet – valg af formand og næstformand

 3. Evaluering af valgmødet den 15.11.2016

 4. Økonomi (driften) – opfølgning på budget 2016 – orientering og status ved Niels Rasmussen

 5. Handicapplanen – nyt om implementeringen – orientering ved Bent Lunø

 6. Virksomhedsplan for 2017/2018 – orientering ved Niels Rasmussen

 7. Rapport fra Socialtilsyn Midt – orientering ved Bent Lunø

 8. Økonomi 2017 – orientering ved Niels Rasmussen

 9. Boligplanen – opfølgning ved Niels Rasmussen

 10. Lige ret til 14 dages ferie for alle handicappede? – orientering ved Bent Lunø

 11. Ledsagerordninger – på døgninstitutioner og i de små bofællesskaber – orientering ved Bent Lunø

 12. Bruger – pårørendeundersøgelse i 2018 – nyt ved Bent Lunø

 13. Demografireguleringen på handicapområdet – orientering ved Bent Lunø

 14. Opdatering af bostedernes beskrivelser – orientering ved Bent Lunø

 15. Eventuelt – herunder aftale møderække i 2017