Dagsorden

Her finder du dagsordenen til Pårørenderådets kommende møde.

Dagsorden for mødet i Pårørenderåd Nord på Marienborgvej
Tirsdag den 13. marts, 2018 – kl. 17.30.

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 12. december 2017.
 1. Beslutning om frekvens på fremtidige valgmøder (hvert år eller hvert andet år) - orientering ved Hans Lykkegaard Larsen.
 1. Bruger/Pårørendeundersøgelse (Hvordan arbejder vi videre på de forskellige botilbud med de resultater, som undersøgelserne viste?) – Orientering ved Bent Lunø.
 1. Fælles procesarbejde: ”Status på arbejdet med Handicapplanen” – ved Åse Ploumann Simonsen.
 1. Økonomi/driften – endelig resultat 2017 – orientering ved Åse Ploumann Simonsen.
 1. Økonomi/driften – status på budget 2018 – orientering ved Åse Ploumann Simonsen.
 1. Åben dialog: Hvordan kommer vi nemmest i kontakt med de pårørende? Hvordan kan vi hjælpe de pårørende til og blive ’klædt på’ til at deltage i handleplansmøder? Hvordan kan vi hjælpe beboerne til at blive bedre til at kommunikere? (eksempelvis til at forstå beslutninger ved husmøder).
 1. Boligplanen – opdatering og orientering ved Åse Ploumann Simonsen.
 1. Opfølgning/beslutning om mulighed for køb af egen bus i bofællesskabet Harridslev – orientering ved Hans Lykkegaard Larsen og Arne Rousing fra arbejdsgruppen

 2. Opdatering af vores præsentationsbrochure om Pårørenderåd Nord (nye medlemmer i rådet)

 3. Eventuelt.

Hans Lykkegaard Larsen,
Formand for Pårørenderåd Nord