Dagsorden

Her finder du dagsordenen til Pårørenderådets kommende møde.

Dagsorden for mødet i Pårørenderåd Nord i Harridslev

Tirsdag den 6. juni, 2017 – kl. 19.00

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 26. april, 2017

 1. Økonomi – opfølgning på budget 2017 – ved Niels Rasmussen

 1. Status på boligplanen i Område Nord – ved Niels Rasmussen

 1. Status for virksomhedsplanen 2017/2018 i Område Nord – ved Niels Rasmussen

 1. Regeringens mål for social mobilitet – på mødet i Dialogforum 19.6.2017 – Bent Lunø

 1. Bruger- pårørendeundersøgelsen i 2018 – på mødet i Dialogforum 19.6.2017 – Bent Lunø

 1. Fremtidens Aktivitetshus på DAC i Dronningborg – hvor langt er vi? – Niels Rasmussen informerer.

 1. Besparelserne på Aktivitetstilbuddene – tages op i Dialogforum den 19.6.2017 – Bent Lunø

 1. Kurser til pårørende. Område Nord har indsendt spørgsmål/forslag til Mette Krause.
 2. Første møde i arbejdsgruppen den 22.5.2017. Datoer for møderække? – Niels Rasmussen
 1. Den nyeste rapport fra Socialtilsyn Midt – hvornår er den klar? – Niels Rasmussen                                     

 1. Eventuelt – herunder møderække for 2017.
  06.06.2017 – kl. 19.00 -21.00 - MBV
  12.09.2017 – kl. 19.00 -21.00 - MBV
  14.11.2017 – kl. 19.00 -21.00 - Gaia – valgmøde 
  12.12.2017 – kl. 18.30 -21.00 - MBV