Dagsorden

Her finder du dagsordenen til Pårørenderådets kommende møde.

Dagsorden for mødet i Pårørenderåd Nord på Marienborgvej

Tirsdag den 12. december, 2017 – kl. 18.30

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 12. september, 2017

 2. Konstituering af Rådet – valg af formand og næstformand

 3. Evaluering af valgmødet den 14.11.2017

 4. Økonomi (driften) – opfølgning på budget 2017 – orientering og status ved Niels Rasmussen

 5. Økonomi 2018 – orientering ved Niels Rasmussen

 6. Virksomhedsplanen for 2017/2018 – opfølgning – orientering ved Niels Rasmussen

 7. Bruger- pårørendeundersøgelsen i 2017/2018 – orientering ved Bent Lunø

 8. Demografireguleringen af Handicapområdet – orientering ved Bent Lunø

 9. Boligplanen – opdatering og orientering ved Niels Rasmussen  

 10. Informationsmøde om Handicapplanen onsdag den 17. januar, 2018 – kl. 16.30 til 19.00 Orientering ved Bent Lunø

 11. Er du pårørende til en voksen med handicap? – kursusrække på DAC – startede 27.9.2017 – Næste kursus primo januar, 2018 – Bent Lunø orienterer om indhold og Pårørenderåd
  Nords input til kurserne.

 12. Kort mundtligt referat af mødet i Dialogforum 27.11.2017 – Bent Lunø orienterer

 13. Fremtidens Aktivitetshus i Dronningborg – for handicapområdet – orientering ved Niels Rasmussen

 14. Mulighed for køb af egen bus i bofællesskabet Harridslev – orientering af Hans Lykkegaard og Arne Rousing fra arbejdsgruppen

 15. Eventuelt – herunder aftale møderække i 2018 -  i marts, juni, september, november og december

Bent Lunø
Formand for Pårørenderåd NORD