Dagsorden

Dagsorden for mødet i Pårørenderåd Nord på Marienborgvej
Onsdag den 14. september, 2016

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 16. juni, 2016
 2.  
 3. Økonomi (driften): Opfølgning på budget 2016 – orientering og status ved Niels Rasmussen
   
 4. Handicapplanen: Status og det videre forløb (implementering)
   
 5. Virksomhedsplan for 2017/2018 – orientering ved Niels Rasmussen
   
 6. Rapport fra Socialtilsyn Midt – orientering ved Bent Lunø
  a. Projekt i forhold til Kastanjebo ved Metodecentret i Århus
  b. Drøftelse af gennemsnitsscorer for de 7 temaer på tilbuddene
  c.Tidsskema for kommende tilsyn og den efterfølgende behandling i Pårørenderåd Nord
   
 7. Økonomi (fremtidig)
  a. 2% besparelse i område Nord i 2017 – svarende til 1.000.000 kr.
  b. 10% besparelse på vore dagcentre – er allerede sat i værk
  c. Tilbagebetaling af ulovligt opkrævede ferie-/ledsagepenge. Beløb i alt? Og hvor er de taget fra?
   
 8. Drøftelse af valgmødet til november, 2016
  a. Foredrag om sorg hos søskende til handicappede og forventninger til søskende, når forældrene ikke er her mere
  b. Booking af foredragsholder og fastlæggelse af program
   
 9. Boligplanen
  Flytning af kernedelene til Langå i forbindelse med ombygning i Harridslev samt Marienborgvej
   
 10. Mere tid og trivsel
  Projekt i forhold til at minimere sygefraværet i Randers Kommune – status ved Niels Rasmussen
   
 11. Ændring af kvalitetsstandarden for BPA-ordningen til minimum 14 dages ferie
  Handicaprådet er kontaktet 18.5.2016 og igen 1.9.2016 – med ønske om, at alle handicappede får ret til 14 dages ferie
   
 12. Ledsagerordninger
  Alle ordninger er under revision. Hvor mange i Område Nord er blevet reduceret i timeantal?
   
 13. Eventuelt