Referater

Referatet for mødet i Pårørenderåd Nord på Marienborgvej
Torsdag den 8. december, 2016 – kl. 18.30

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 14. september, 2016
  Ingen kommentarer – referatet blev godkendt.

 2. Konstituering af Rådet – valg af formand og næstformand
  Bent Lunø blev genvalgt til formand og Hans Larsen blev ligeledes genvalgt som næstformand

 3. Evaluering af valgmødet den 15.11.2016
  Stor tilfredshed med arrangementet. Der blev tænkt meget over den snak der var på mødet vedr. forventninger til søskende.

 4. Økonomi (driften) – opfølgning på budget 2016 – orientering og status ved Niels Rasmussen
  Budgettet blev gennemgået.

 5. Handicapplanen – nyt om implementeringen – orientering ved Bent Lunø.
  Bent gav en orientering. Rådet vil følge udviklingen af planen nøje. Det blev besluttet, at Rådet til næste møde vil spille dialogspillet for at snakke om, hvad værdierne betyder for os.

 6. Virksomhedsplan for 2017/2018 – orientering ved Niels Rasmussen
  Niels fortalte om områdets virksomhedsplaner og hvordan det skal gribes an i det nye år.

 7. Rapport fra Socialtilsyn Midt – orientering ved Bent Lunø
  Vi havde igen en snak om den måde der gives karakterer på.

 8. Økonomi 2017 – orientering ved Niels Rasmussen.
  Området skal til næste år spare 1 % af budgettet. Disse penge er allerede fundet, idet der har været afgang af en del ældre medarbejdere som er gået på pension. Ved at ansætte pædagoger på begyndelsesløn har vi opnået vores besparelse.

 9. Boligplanen – opfølgning ved Niels Rasmussen
  Projektet vedr. flytningen af Kernedelene er udskudt 6 uger.

 10. Lige ret til 14 dages ferie for alle handicappede? – orientering ved Bent Lunø
  Kommunen har sagt til Bent, at der er ikke økonomi til at alle kan have 14 dages ferie. Så der holdes fast i de 5 dage.

 11. Ledsagerordninger – på døgninstitutioner og i de små bofællesskaber – orientering ved Bent Lunø
  Har ikke længere den store betydning, da der stort set ikke er flere som får ledsagelse.

 12. Bruger – pårørendeundersøgelse i 2018 – nyt ved Bent Lunø.
  Vi vil forsøge at komme i dialog med Anne Hegelund for at være med til at udforme de spørgsmål, der skal stilles de pårørende.

 13. Demografireguleringen på handicapområdet – orientering ved Bent Lunø

 14. Opdatering af bostedernes beskrivelser – orientering ved Bent Lunø
  Vi skal huske at få opdateret beskrivelserne med nye medarbejdere.

 15. Eventuelt – herunder aftale møderække i 2017
  7. marts kl. 18.00 – 21.00 på MBV
  6. juni     kl. 19.00 - 21.00 på MBV
  2. september kl. 19.00 – 21.00 på MBV
  4. november kl. 19.00 – 21.00 (Valg til Rådet) emne kan have noget at gøre med frivillighed. 2. december 18.30-21.00 på MBV