Referater

Her finder du referatet fra det seneste møde i pårørenderådet og links til tidligere referater.

Referat af mødet i Pårørenderåd Nord i Harridslev tirsdag den 6. juni, 2017 – kl. 19.00

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 26. april, 2017

  Ingen kommentarer til referatet.

 1. Økonomi – opfølgning på budget 2017 – ved Niels Rasmussen.

  Niels gav en orientering om den økonomiske situation i Område Nord.

 1. Status på boligplanen i Område Nord – ved Niels Rasmussen

  Ombygningen på Marienborgvej går efter planen. Derimod har der været en del udfordringer for nogle af beboerne i f.t. flytningen til Langå.

 1. Status for virksomhedsplanen 2017/2018 i Område Nord – ved Niels Rasmussen

  Det går godt med interviewene til netværksundersøgelsen. Vi er foran tidsplanen og stort set alle beboerne deltager.

 1. Regeringens mål for social mobilitet – på mødet i Dialogforum 19.6.2017 – Bent Lunø

  Bent har stillet spørgsmål til borgmesteren (på byrådsmødet den 12.6.2017)

 1. Bruger- pårørendeundersøgelsen i 2018 – på mødet i Dialogforum 19.6.2017 – Bent Lunø

  Undersøgelsen kommer med på det næste socialudvalgsmøde, hvor Bent Lunø har stillet forslag om, at udforme spørgsmålene på en anderledes forenklet måde.

 1. Fremtidens Aktivitetshus på DAC i Dronningborg – hvor langt er vi? – Niels Rasmussen informerer.

  Niels gav en orientering om, hvor langt vi er i processen. Man er begyndt at snakke detaljer og om hvad stedet skal navngives.

 1. Besparelserne på Aktivitetstilbuddene – tages op i Dialogforum den 19.6.2017 – Bent Lunø

  Bent gav en orientering om, at der nogle steder er skåret i budgettet med 25 %. De fleste steder er det 10 %.

 1. Kurser til pårørende. Område Nord har indsendt spørgsmål/forslag til Mette Krause.

  Der er sendt forslag fra de pårørende om, hvilke emner, der ønskes taget op på de kommende kurser.

 1. Den nyeste rapport fra Socialtilsyn Midt – hvornår er den klar? – Niels Rasmussen

  Eneste tilsyn der er foretaget i indeværende år er på Bocenter Harridslev. Her er karakteren gået op fra 3.4 til 3.9, hvor 5 er højeste.

 1. Eventuelt – herunder møderække for 2017.
  12.09.2017 – kl. 19.00 -21.00 - BCH
  14.11.2017 – kl. 19.00 -21.00 - Gaia – valgmøde 
  12.12.2017 – kl. 18.30 -21.00 - MBV 
Referat fra møde den 26. april, 2017