Referater

Her finder du referatet fra det seneste møde i pårørenderådet og links til tidligere referater.

Referat fra mødet i Pårørenderåd Nord på Marienborgvej
Onsdag den 26. april, 2017 – kl. 19.00

 1. Gennemgang og eventuelle kommentarer til referatet af mødet den 7. marts, 2017

  Ingen kommentarer.

 1. Samarbejdsmåder og samarbejdsformer i Pårørenderåd Nord – oplæg ved Bent

  Vi snakkede om Bents oplæg og lavede nogle administrative ændringer.

 1. Økonomi – opfølgning på budget 2017 – ved Niels

  Niels gennemgik budgettet for 2017 og der er lys forude.

 1. Status på udflytningen fra Marienborgvej og Harridslev (boligplanen) – Niels orienterer

  Niels oplyste, at Marienborgvej er flyttet til Langå efter planen. Men Bocenter Harridslevs flytning er udskudt et år til april 2018.

 1. Regeringens mål for social mobilitet – hvilke tiltag bliver der i Randers Kommune?

  Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilke tiltag Randers kommune har tænkt sig.

 1. Lige ret til 14 dages ferie for alle handicappede – Bent orienterer.

  Bent har bedt Handicaprådet tage emnet op med socialforvaltningen, der meddelte, at der ikke var økonomi til det. Dog har alle BPA-brugere 14 dages ferie og vi fastholder derfor, at det må gælde for alle handicappede i Randers Kommune. Sagen er derfor sendt videre og vi afventer yderligere informationer om problematikken.

 1. Bruger- pårørendeundersøgelsen i 2018 – henvendelse om udformning af spørgeskema

  til socialforvaltningen allerede nu? Ja, vi valgte at få lavet en henvendelse, hvor vi vil spørge ind til mulige alternativer i forhold til den tidligere undersøgelse. Vi er kede af den lave svarprocent (56 %) – og tror, at et mindre komplekst udformet svarskema vil give en højere svarprocent.

 1. Opdatering af bostedernes beskrivelser – er alle opdaterede?

  Der er sket opdateringer på hjemmesiden. Navne på de medarbejdere, som arbejder på de forskellige bosteder.

 1. Fremtidens Aktivitetshus – navn, indhold og så videre – se fremsendte materiale.

  Vi snakkede om, hvilke forslag pårørenderådet havde til huset navn. Og der var følgende forslag: ”Frihuset” – ”Fristedet” samt ”Vores hus”

  Til spørgsmålet om, hvad der skal være i huset, havde vi følgende forslag:

  Overnatningsmuligheder: f.eks. 4 værelser, som kunne benyttes som indtjeningsmuligheder.

  Diskotek – Cafemiljø udenfor – Lego/modeljernbaneklub – Et miljø, hvor man kan udøve sport a la Tronholm (Fit Challenge) – Krolf – Hundetræning, altså invitere en hundeklub indenfor på matriklen – Dart – Biograf (filmklub) samt et amfiteater.

  Vores bud på de 3 vigtigste ting, der skal være i huset er: 

  1. Biograf – filmklub
  2. Cafemiljø udendørs
  3. Amfiteater

 1. Besparelserne på Aktivitetstilbuddene – herunder drøftelse af fremtiden for paragraf 103 og 104 tilbud i Randers Kommune.

  Sidste år blev der udmøntet en ekstraordinær besparelse på 10 % på AC Marienborgvej. En besparelse som var blevet besluttet år forinden, men endnu ikke gennemført.

 1. Eventuelt – herunder møderække for 2017:

  07.03.2017 – kl. 18.00 – 21.00 – MBV
  26.04.2017 – kl. 19.00 – 21.00 – MBV
  06.06.2017 – kl. 19.00 – 21.00 – Harridslev  
  12.09.2017 – kl. 19.00 – 21.00 – MBV
  14.11.2017 – kl. 19.00 – 21.00 – GAIA – valgmøde
  12.12.2017 – kl. 18.30 – 21.00 – MBV

  Arne Rousing blev valgt som Pårørende Nords repræsentant til den arbejdsgruppe i Handicapplanen, der skal arbejde med kurser til pårørende. Den ledes af Mette Krause.

Referat fra møde den 7. marts 2017